Wykorzystanie i integracja technologii Ethernet

Respondenci ankiety Mobilność, Ethernet & Komunikacja bezprzewodowa Control Engineering w Stanach Zjednoczonych zidentyfikowali pięć głównych aspektów dotyczących integracji, wykorzystania oraz wydatkowania środków w obrębie technologii Ethernet, jak również określili sposoby pomocy użytkownikom automatyki, sterowania i aparatury w zakresie zwiększenia wydajności:

1. Technologie: Ponad połowa respondentów wykorzystuje, kupuje lub specyfikuje przełączniki (62%), przewody albo kable (61%), sieci (53%) czy routery (52%) ethernetowe.

2. Wykorzystanie: Większość użytkowników końcowych wykorzystuje w pracy technologie Ethernet (w zakładzie/do realizacji operacji); 36% z nich wdraża te technologie do nowych przedsięwzięć, a 33% wykorzystuje je w lokalizacjach klientów.

 

 

Ubiegłoroczne zarobki specjalistów z zakresu automatyki w Stanach Zjednoczonych. Źródło Ankieta Control Engineering w zakresie Kariery & Zarobków

 

50% użytkowników końcowych oświadczyło, że ich sprzęt HMI zawiera co najmniej jedno łącze Ethernet (10/100/1000 Base-T). Źródło: Ankieta Control Engineering w zakresie Oprogramowania & Sprzętu HMI

36% użytkowników końcowych preferuje zakup silników oraz powiązanych napędów o prędkości zmiennej oraz produktów sterowanych prądem zmiennym/stałym jako oddzielnych komponentów. Źródło: Ankieta Control Engineering w zakresie Silników & Napędów


44% użytkowników końcowych oczekuje zwiększenia przepływu informacji ze strony IIoT i/lub Industrie 4.0 oraz innowacji w ich zakładach. Źródło: Ankieta Control Engineering w zakresie Przemysłowego Internetu Rzeczy & Industrie 4.0

 

3. Integracja: Trzy czwarte respondentów zadeklarowało, że ich elementy sterowania, automatyki oraz oprzyrządowanie są w pewnym stopniu/wysoce zintegrowane z technologiami Ethernet. W ciągu ostatnich 12 miesięcy integracja urządzeń Ethernet stanowiła wyzwanie dla 62% firm, które jednak same uporały się z zaistniałymi problemami, w odróżnieniu od 11%, które były zmuszone skorzystać z usług stron trzecich.

4. Bezpieczeństwo: Zasady określone przez działy IT są przestrzegane w 54% firm w trakcie wdrażania środków bezpieczeństwa dla urządzeń Ethernet; 20% z nich wykorzystuje zasady lokalnych działów, a 8% polega na samodzielnych decyzjach pracowników w zakresie bezpieczeństwa.

5. Wydatki: 53% respondentów szacuje, że spodziewane wydatki na produkty i usługi Ethernet wzrosną w ciągu kolejnego roku; zdaniem 38% pozostaną na poziomie identycznym jak w roku ubiegłym. Większość budżetu przeznaczonego na technologie Ethernet wydatkowana jest raczej na produkty oraz oprogramowanie, a nie na usługi.

 

 

Ponad połowa respondentów ankiety oświadczyła, że wykorzystuje technologie Ethernetu przemysłowego.

 


Amanda Pelliccione jest dyrektorem ds. badań w CFE Media.