Uniwersalny układ zasilania w świetle międzynarodowych norm

Wymagania stawiane obwodom sterującym mogą różnić się znacznie jeśli maszyny i systemy zaprojektowano do pracy w odmiennych częściach świata.

Przedsiębiorstwa, które eksportują dużą liczbę maszyn na rynki międzynarodowe, muszą tworzyć różniące się między sobą koncepcje zasilaczy szaf sterowniczych. W zależności od rynku docelowego muszą wykorzystywać odmienne produkty, stosować różne koncepcje okablowania i/lub stosować różne metody w celu zabezpieczenia przed zmianami napięcia sieciowego, a także posiadać wiedzę na temat różniących się między sobą międzynarodowych standardów i specyfikacji.

Oto przykłady codziennych utrudnień przy dostawach instalacji na rynki międzynarodowe: Niektóre rynki używają systemu metrycznego, a inne jednostek imperialnych; czasami zastosowanie mają normy IEC, innym razem normy UL. Analiza tych zagadnień pochłania czas i pieniądze! Różne produkty muszą uzyskać aprobaty, zostać przetestowane pod kątem zgodności, wprowadzone do systemu i wreszcie znaleźć się na stanie w magazynie. Wszyscy pracownicy zaangażowani w instalację obwodów sterowania muszą znać różne normy i wymagania. W dodatku zabezpieczenie odpowiednich części dostępnych na właściwych rynkach to koszmar logistyczny!

Jak sprostać temu wyzwaniu: stosując koncepcję zasilaczy zgodnych z wieloma normami. Jedna koncepcja, która może być standardowo stosowana dla wszystkich maszyn i systemów na całym świecie – niezależnie od miejsca! Portfolio produktów Murrelektronik zawiera wiele rozwiązań dla koncepcji zasilaczy zgodnych z wieloma międzynarodowymi normami. Nasze produkty cechuje jednolity wygląd, posiadają one również wszystkie potrzebne Państwu aprobaty i certyfikaty. Zostały one zaprojektowane i przetestowane do pracy w systemach. Nasze rozwiązania spełniają międzynarodowe standardy, dzięki czemu Państwa maszyny i systemy mogą być używane w każdym miejscu na świecie.

Zaletą stosowania zasilaczy Murrelektronik, zgodnych z wieloma międzynarodowymi normami jest to, że ograniczona zostaje ilość używanych produktów a pracownicy muszą zapoznać się z jednym tylko systemem, skraca się czas projektowania, ponadto obwody NEC Class 2 skracają czas uzyskania aprobat i ograniczają budowę obwodu sterującego do minimum. Podsumowując: możecie Państwo zoptymalizować koszty materiałowe i czas instalacji!

Przykłady wykonywanych instalacji

Posłużmy się przykładem małej maszyny o niskim zużyciu energii: rozwiązaniem będzie Mico Pro® ze zintegrowanym 1-fazowym zasilaczem! Moduły Mico Pro® z wyjściami NEC Class 2 zapewniają ochronę obwodów maksymalnie do 100 VA. Żadne elementy podłączone do tych obwodów nie muszą posiadać aprobat UL ze względu na uzyskany certyfikat NEC class 2. Wykorzystanie systemu monitorowania prądu Mico Pro® ze zintegrowanym zasilaczem zmniejsza liczbę wymaganych aprobat UL.

Kolejnym przykładem mogą być większe maszyny, o zwiększonym zapotrzebowaniu na moc: rozwiązanie stanowi 3-fazowy zasilacz Emparro 40A w połączeniu z Mico Pro®. Moduły monitorowania prądu Mico Pro chronią zamontowane na maszynie moduły I/O, które podłączone są za pomocą złącza M12.

Więcej informacji dostępnych na: www.murrelektronik.com/highlights/multi-norm-power-supplies


Murrelektronik