Twój portal do Przemysłu 4.0. – Zoptymalizowane zarządzanie utrzymaniem ruchu i zasobami za pomocą systemu Efficiency Manager

 

Podczas panelu inżynierskiego

|Godz. 16:00 – 16:15|

Wymagania dotyczące zarządzania utrzymaniem ruchu są coraz większe. Z jednej strony przestrzeganie ścisłych harmonogramów i zoptymalizowanych okresów konserwacji, z drugiej rosnące wymogi prawne i wymagania dotyczące dokumentacji. Wszystko to wymaga bardziej wydajnych procesów i racjonalnego planowania. EfficiencyManager oferuje szereg opcji zwiększających wydajność produkcji.

Za pomocą nowoczesnego systemu zarządzania utrzymaniem ruchu możesz dysponować swoimi zasobami oraz planować konserwacje i naprawy z wyprzedzeniem. Poprawisz organizację  produkcji, wydłużysz czas pracy maszyn i unikniesz nieplanowanych przestojów.

 

PRELEGENT

Markus Mair
Inżynier Aplikacji
Klüber Lubrication