The International Association of Project Managers
The International Association of Project Managers

Międzynarodowe Stowarzyszenie Menedżerów Projektów (IAPM) jest globalnym stowarzyszeniem i organem certyfikującym dla kierowników projektów. Organizacja ma siedzibę w Liechtensteinie. Celem stowarzyszenia non-profit jest promowanie zarządzania projektami.