Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT)
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT)

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) powstała w 1992 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 710).

Izba jest organizacją typu not-for-profit zrzeszającą grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie lub na rzecz elektroniki, telekomunikacji, informatyki, teleinformatyki, energetyki, elektrotechniki, automatyki przemysłowej a także w zakresie audiowizualnych mediów elektronicznych.
Izba jest członkiem Digital Europe i Krajowej Izby Gospodarczej.

Od czerwca 2013  w charakterze Członka Stowarzyszonego Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji ECTA (European Competitive Telecommunications Association) .
Izba świadczy różnego rodzaju usługi zarówno firmom członkowskim jak i pozostałym podmiotom gospodarczym.