Inteligentny Budynek
Inteligentny Budynek

Magazyn Inteligentny Budynek obecny jest na polskim rynku od 2011 r. Jego misją jest dostarczanie czytelnikom rzetelnych informacji o nowoczesnych technologiach i rozwiązaniach stosowanych w budownictwie. Prezentowane są w nim m.in.: zakres funkcjonalny inteligentnych budynków, systemy inteligentnego zasilania, HVAC oraz automatyki, komputerowe systemy nadzoru i zarządzania budynkami, integracja rozwiązań IT z automatyką budynków, trendy na świecie i w Polsce.