Instytut Sobieskiego
Instytut Sobieskiego

Tworzymy idee dla Polski

Instytut Sobieskiego jest największym, działającym od ponad dekady, konserwatywnym polskim think-tankiem.

Naszą misją jest tworzenie idei, które pozwolą Polsce stać się silnym i sprawnym państwem, które gwarantuje swobodę gospodarczą oraz zapewnia zachowanie równowagi pomiędzy wolnością i odpowiedzialnością obywatelską.

Tworzymy idee dla Polski, gdyż wierzymy, że odpowiedzialność za dobrobyt Ojczyzny zaczyna się od pracy nas samych. Polska wolna, zamożna i solidarna może jedynie być owocem naszych wspólnych wysiłków, naszego patriotyzmu, w tym również patriotyzmu gospodarczego.

Polskie państwo potrzebuje wielu gruntownie przemyślanych i konsekwentnie przeprowadzonych zmian, aby potencjał drzemiący w Polakach mógł się w pełni zrealizować. Nie będzie to możliwe bez zasadniczego uzdrowienia instytucji naszego państwa, ale także bez udziału w procesie odnowy kraju obywateli – świadomych swoich praw i powinności. Zapraszamy do wspólnego budowania świadomości i tworzenia razem z nami idei dla Polski!

Instytut rozwija swoją działalność w takich obszarach jak:

♦ finanse publiczne

♦ polityka energetyczna

♦ polityka gospodarcza

♦ przedsiębiorczość i innowacje

♦ przestrzeń i transport

♦ nauka i edukacja

♦ polityka bezpieczeństwa

♦ geopolityka polska

♦ studia nad rządem