Polski Akcelertor Technologii Blockchain
Polski Akcelertor Technologii Blockchain

Polski Akcelerator Technologii Blockchain powstał w grudniu 2016 roku, na podstawie grantu udzielonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem Akceleratora jest realizowanie projektów blockchainowych na rzecz szeroko rozumianych instytucji publicznych. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w tej części Europy.