10 Senses
10 Senses

Połączymy dane z wielu systemów i wyciągniemy z nich ukryte informacje o pracy urządzeń wewnątrz firmy, wykonywaniu zadań przez pracowników czy też o tym, jak użytkownicy końcowi korzystają z urządzeń i infrastruktury dostarczanej przez Twoją firmę.

Zastosujemy Process Mining, żeby zwizualizować i analizować procesy biznesowe, abyś mógł na podstawie danych odnaleźć wąskie gardła w realizacji produkcji oraz lepiej zarządzać dostawami. Zadbamy o wdrożenie w Twojej firmie koncepcji demokratyzacji danych poprzez przeszkolenie pracowników i promocję dobrych praktyk, aby Twoi pracownicy naprawdę korzystali z przygotowanych przez nas rozwiązań analitycznych.

Wszystko to zrobimy wykorzystując rozwiązania IT już obecne w Twojej firmie, a jeśli okaże się to niewystarczające, wtedy zaproponujemy dodatkowe narzędzia i pomożemy Ci je wdrożyć.

www.10senses.pl