Podróż firmy 3M w kierunku Fabryki Przyszłości – od eksperymentu do wdrożenia

3M Wrocław Superhub został wybrany jako jeden z dwóch zakładów produkcyjnych w regionie EMEA do stworzenia koncepcji Fabryki Przyszłości, która ma na celu realizację skalowalnych rozwiązań, dostępnych do wdrożenia w innych zakładach 3M EMEA. Prezentujący podzieli się doświadczeniami na temat tego, jak w ramach Przemysłu 4.0 3M inwestuje i rozwija odpowiednie technologie, które będą napędzać rentowność i zrównoważony rozwój organizacji, nie zapominając o aspektach zarządzania zmianą.