Platforma Przemysłu Przyszłości – inicjator i integrator polskiego ekosystemu Przemysłu 4.0

Powołana w marcu 2019 roku Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości rozpoczyna działalność, której celem jest inicjowanie, uświadamianie i kierunkowanie działań w zakresie transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw. W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane kierunki podejmowanych działań i realizowanych aktualnie projektów. Poinformujemy również  w jaki sposób można współpracować z Fundacją.