Raport: Szanse i wyzwania polskiego Przemysłu 4.0

 

Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. opracowała raport na temat integracji rynku robotyki i automatyki przemysłowej z rynkiem teleinformatyki i zaprezentowała go podczas Kongresu 590 w Rzeszowie. Raport omawia stan robotyki w Polsce i na świecie. Identyfikuje bariery rozwoju robotyzacji na rynku rodzimym oraz szanse, jakie stwarza technologia AI i Internet Rzeczy. W raporcie znajdziemy porównanie z innymi krajami europejskimi oraz porady dla Polski, jak wdrażać koncepcję Przemysłu 4.0.

„Na naszych oczach następują zmiany gospodarcze, których tempo i nieuchronność są bezprecedensowe. Globalna konkurencja, rewolucja cyfrowa, zmiana postaw konsumenckich oraz ewolucja podejścia do wykorzystania zasobów naturalnych stają się fundamentami gospodarki przyszłości.” – powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes ARP S.A. „Potrzebujemy zmian, wykorzystania naszych przewag i określenia priorytetów w budowie Przemysłu 4.0, a właściwie Polskiej Gospodarki 4.0. Ambicją Agencji Rozwoju Przemysłu jest ułatwienie polskim przedsiębiorcom skutecznego udziału w tym procesie.”

Pełen raport „Szanse i wyzwania polskiego Przemysłu 4.0” pod linkiem.