Raport SOAS 2019 – optymalizacja IT oczekiwana przez biznes

Usługi aplikacyjne, wymogi multi-cloud oraz rosnący wpływ deweloperów i administratorów (Dev/Ops) oddziałują na biznes w regionie EMEA. Raport „2019 State of Applications Services” (SOAS) nakreśla, jak transformacja cyfrowa wpływa na wdrażanie aplikacji krytycznych i zarządzanie decyzjami. 

Raport SOAS od F5 wskazuje, że pod wpływem digitalizacji środowisko aplikacji zmierza ku automatyzacji i chmuro-centryczności, rośnie także jego innowacyjność. Raport wskazuje także wynikające z tych trendów wyzwania operacyjne, w tym te związane z bezpieczeństwem. „Aplikacje są obecnie najbardziej wartościowym zasobem w nowoczesnym przedsiębiorstwie, definiują nową erę – Kapitału Aplikacji – mówi Kara Sprague, Senior Vice President and General Manager, Application Services Business Unit w F5. „Tegoroczny raport bada podejście firm do transformacji cyfrowej i to, jak optymalizują one zasoby ludzkie, procesy oraz systemy stosowane do tworzenia, wdrażania i dostarczania aplikacji, by zyskać przewagę konkurencyjną i rozwijać biznes”.

Wyścig do transformacji

Zgodnie z raportem SOAS organizacje w regionie EMEA z determinacją dążą do cyfrowej transformacji, którą uważają za czynnik strategiczny. Aż 75% ankietowanych znajduje się obecnie w trakcie tego procesu, w porównaniu do 68% firm w innych regionach świata. Co więcej, organizacje w EMEA częściej wdrażają aplikacje dla klientów mobilnych (40% w porównaniu do 26% w innych regionach świata). 41% badanych dodaje, że testuje nowe architektury aplikacji, takie jak konteneryzacja i mikrousługi.

Region EMEA jest mocno skupiony na optymalizacji IT – niemal trzy czwarte (72%) badanych wskazuje ten element jako oczekiwaną korzyść numer jeden płynącą z transformacji cyfrowej (69% w innych regionach świata). Inne oczekiwane przez biznes EMEA korzyści to optymalizacja procesów biznesowych (58%) i poprawa produktywności pracowników (53%).

Według respondentów trendami, które wywrą wpływ na biznes EMEA w perspektywie 2-5 lat, będą: zastosowanie chmury publicznej (48% respondentów), SDN (47%) oraz analityka zagrożeń w czasie rzeczywistym (43%). Co ciekawe, region EMEA, w odróżnieniu od rynków amerykańskich i azjatycko-pacyficznego, nie wskazał analityki Big Data (41% wskazań) pośród trzech najwyższych priorytetów na liście. Może się to wiązać z unijnym rozporządzeniem RODO i związanymi z tym wątpliwościami dotyczącymi eksploracji danych.

Deweloperzy i administratorzy na pierwszej linii

62% badanych w regionie jest przekonanych, że priorytetowe traktowanie cyfryzacji zmienia sposób w jaki tworzone są aplikacje. Wskaźnik ten spada do 51% w innych częściach świata. Konsekwentnie, 46% biznesów EMEA zauważa pozytywne zmiany w sposobie dostarczania aplikacji do środowiska produkcyjnego, włącznie z udoskonaleniami operacyjnymi, takimi jak częstsze aktualizacje.

Raport konkluduje, że potrzeba szybkiego działania i wdrażania kolejnych innowacji jest katalizatorem światowego trendu, w którym działy DevOps zyskują kluczowy wpływ na operacje biznesowe. Dlatego 63% firm w EMEA wdraża automatyzację i orkiestrację gdziekolwiek jest to możliwe w systemach IT oraz procesach (w porównaniu do reszty świata będącej na poziomie 61%).

Raport odnotowuje, że wewnętrzne silosy w organizacjach zaczynają się załamywać, zaś zespoły między-działowe zaczynają dostarczać więcej innowacji. Automatyzacja i orkiestracja oraz procesy wdrażania są istotne dla utrzymania tempa zmian wymaganego dla aplikacji zewnętrznych.

Wśród najpopularniejszych, sieciocentrycznych narzędzi do automatyzacji w regionie EMEA respondenci wymieniają rozwiązania Cisco (52%), VMware (53%), OpenStack (33%) oraz kombinacje różnych rozwiązań open source (27%). Jednocześnie na popularności zyskują ulubione narzędzia DevOps, takie jak Jenkins (21%) i GitHub Enterprise (16%). W obszarze  automatyzacji i orkiestracji, rynek EMEA zdominowany jest przez Python Scripts (59% respondentów), Ansible (52%), Puppet (27%) i GitHub Enterprise (27%).

Strategia i ochrona multi-cloud

45% przebadanych w EMEA firm decyduje obecnie o wyborze środowiska chmurowego odpowiedniego dla swoich aplikacji, kierując się typem aplikacji (np. biznesowe, zarządzanie danymi). Eksperci spodziewają się, że trend ten będzie rósł, napędzając adaptację multi-cloud.

42% firm w regionie korzysta z usług od 2-6 dostawców chmurowych (53% w innych regionach świata). 11% respondentów stosuje rozwiązania 7-10 dostawców, zaś 4% 11-20. Niemal 1/3 (28%) wszystkich organizacji w EMEA unika chmury w innej formie niż SaaS.

Obawy związane z bezpieczeństwem stanowią główną barierę dla firm, które nie mają obecnie planów udostępniania aplikacji w chmurze publicznej. Największe wyzwanie multi-cloud zidentyfikowane w EMEA to radzenie sobie z obecnymi i rozwijającymi się zagrożeniami (40%), wpływem regulacji (31%) oraz stosowaniem spójnej polityki ochrony we wszystkich aplikacjach firmy (30%).

Respondenci EMEA są ostrożni w ocenie swoich zdolności do ochrony aplikacji zewnętrznych. 35% nie ma pewności, że ich organizacja poradziłaby sobie z atakiem na warstwę aplikacyjną we wszystkich trzech możliwych scenariuszach: aplikacji SaaS, chmury publicznej i kolokacji (hoteling).

Przyszłość usług aplikacyjnych

Najczęściej wdrażanymi w EMEA usługami aplikacyjnymi są: sieciowe firewalle (89%), zarządzanie tożsamością i dostępem poprzez SSL VPN (87%), antywirus (87%), ochrona IS/IDS (76%) oraz zarządzanie tożsamością i dostępem przy użyciu aplikacyjnych kontrolerów dostępu (74%). Biznes w regionie EMEA uważa, że zapewnienie krytycznej ochrony jest niezbędne we wdrożeniach aplikacji. Kluczowa dla regionu jest także dostępność (25%), której poświęca więcej uwagi niż reszta świata (20%). Podobne różnice procentowe dotyczą wydajności i mobilności, na których EMEA jest skupiona nieco mniej niż pozostałe regiony.

Najważniejsze planowane wdrożenia usług aplikacyjnych w EMEA są skupione na bramkach IoT (38%), DNSSEC (34%), HTTP/2 (32%), SDN (30%), service mesh (29%). Raport sugeruje, że service-mesh pojawiające się pierwszy raz w raporcie wskazuje, jak na wybór technologii wpływa rosnący apetyt biznesu na nowoczesną architekturę aplikacyjną, środowiska chmurowe i kontenerowe.

„Multi-Cloud, z eksperymentu wyrasta na kompleksową strategię dla innowacji. W gospodarce opartej na aplikacjach, usługi aplikacyjne wyrastają na kluczowy czynnik transformacji cyfrowej i biznesowego sukcesu” – mówi Ireneusz Wiśniewski, dyrektor zarządzający F5 Networks Poland.

„W miarę postępowania transformacji cyfrowej wdrażanie spójnych usług aplikacyjnych umożliwi organizacjom dotrzymanie kroku konkurencji i technologicznemu postępowi. Utrzymując zuniformizowane polityki, ochronę i dostępność w całym portfolio aplikacji, biznes znacząco wzmocni swoje możliwości realizacji potrzeb klientów” – dodaje Wiśniewski.

Dodatkowe informacje: raport 2019 SOAS od F5.

Źródło: F5