speaker-info

Radosław Cieślak

Executive Manager ds. Rozwiązań dla Przemysłu na Rynku Polskim, Autodesk Inc.

Prelekcje