speaker-info

Paweł Kużdowicz

Członek Zarządu, abas Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Zielonogórski) oraz studiów MBA na ESCP Europe w Berlinie. Doktorat z nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Współtwórca i pełniący funkcję Kierownika Zakładu Controllingu i Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konsultant i project manager kilkudziesięciu projektów wdrożeniowych systemów klasy ERP w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach. Współzałożyciel oraz Członek zarządu abas Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Przewodniczący Okręgowego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przy Oddziale PTE w Zielonej Górze. Współinicjator i Członek Rady Programowej międzynarodowej konferencji naukowej ‘Logistics Systems in Economy – IT Solutions’. Od początku swojej kariery zawodowej łączy pracę naukowca z praktyką gospodarczą. Autor ponad stu publikacji branżowych i naukowych z zakresu modelowania i implementacji komputerowo wspomaganych systemów controllingu i rachunkowości zarządczej przedsiębiorstw w warunkach transformacji cyfrowej. Prywatnie pasjonat żeglarstwa i podróży.

Prelekcje