speaker-info

Małgorzata Stoch

Dyrektor Akademii, ASTOR

Jest pracownikiem działu HR firmy ASTOR oraz Dyrektorem Akademii ASTOR – jednostki szkoleniowej ASTOR, lidera w branży automatyki przemysłowej w Polsce. Związana z organizacją od ponad 15 lat, gdzie jest odpowiedziana między innymi za rozwój wewnętrznej kultury organizacyjnej. Jest twórcą oraz koordynatorem ogólnopolskiego programu praktyk i staży, w którym każdego roku bierze udział ponad 80 studentów z całej Polski. Koordynuje Konkurs ASTOR na najlepszą pracę dyplomową, który od piętnastu już lat pozwala absolwentom uczelni technicznych wejść lepiej przygotowanymi na rynek pracy. Zbudowała strukturę organizacyjną Akademii ASTOR, tworząc bardzo dobrze i efektywnie pracujący zgrany zespół opierający się na koordynatorach pracujących w 7 różnych lokalizacjach. Posiada międzynarodowy certyfikat uprawniający do prowadzenia konsultacji w zakresie analizy profilu osobowego Thomas International’s Personal Profile Analysis (PPA).

Prelekcje