speaker-info

Łukasz Abramowicz

Partner, McKinsey & Company Poland

Specjalizuje się w tworzeniu strategii korporacyjnych, poprawie efektywności operacyjnej i inwestycyjnej oraz w tematyce innowacji przemysłowych.
Wspiera klientów z sektorów przemysłu ciężkiego (górnictwo, hutnictwo, wytwarzanie energii, chemia) i infrastruktury liniowej (rurociągi, sieci przesyłowe gazu i energii, linie kolejowe) w Polsce, Afryce oraz na Bliskim Wschodzie.
Kieruje Praktyką Efektywności Inwestycyjnej McKinsey w Polsce.
Przed rozpoczęciem pracy w McKinsey uzyskał stopień doktora i pracował naukowo na Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii w USA.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta licznych uczelni zagranicznych, m.in. New York University – stypendium Fundacji im. Stefana Batorego i Open Society Institute, European College of Liberal Arts.

Prelekcje