speaker-info

Jarosław Tworóg

Wiceprezes, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Dr inż. Jarosław Tworóg jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Jest wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

Jest ekspertem technicznym w zakresie technologii elektronowej, elektroniki i teleinformatyki. Przygotowuje stanowiska i opinie KIGEiT w sprawie rozwoju innowacyjności i regulacji ułatwiających wchodzenie nowych technologii na rynek. Prezentuje poglądy przedsiębiorstw przemysłu ICT w debatach publicznych na temat działań na rzecz podnoszenia wartości dodanej tworzonej w gospodarce. Ma bogate doświadczenie w programowaniu rozwoju przemysłu cyfrowego. Propaguje wartość biznesową procesu konwergencji technologii cyfrowych z innymi dziedzinami techniki. Prowadzi seminaria i odczyty dot. wpływu cyfryzacji na innowacyjność we wszystkich jej przejawach.

Popularyzuje wiedzę na temat możliwości podnoszenia produktywności poprzez zintegrowane podejście do cyfryzacji przedsiębiorstw i organizacji. Przedstawia przemysł 4.0 jeden z przejawów powstawania nowej organizacji życia społeczno-gospodarczego – społeczeństwa wiedzy. Uważa, że warunkiem stworzenia w Polsce warunków do rozwoju Internetu rzeczy jest dopuszczenie na rynek kompletu usług inteligentnych, co pozwoli na wejście w obszar opłacalności sieci szerokopasmowych następnej generacji (5G, NGA).

Jest autorem koncepcji budowy polskiej specjalizacji przemysłowej przemysłu ICT opartej na produkcji dla sieci energetycznych Smart Grid oraz dla rynku mikroinstalacji energetycznych. Postuluje skierowanie istotnych środków na rozwój magazynów energii jako niezbędnego elementu systemów energetycznych i motoryzacji, opartych na technologiach cyfrowych. Jest jednym z inicjatorów powołania platformy technologicznej I-USER, której głównym celem jest uruchomienie programu badawczo-rozwojowego mającego na celu transfer technologii ICT do zastosowań w urządzeniach dla energetyki obywatelskiej i inteligentnych sieci domowych. Jest głównym autorem Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu KIGEiT. Opisał wizję innowacyjnej cyfryzacji, której motorem napędowym będzie powszechne wdrażanie technologii sztucznej inteligencji.

Jako wiceprezes i członek Zarządu KIGEiT odpowiada za:

  • promocję innowacyjnych kierunków cyfryzacji,
  • nadzór nad współpracą z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami przedsiębiorstw,
  • nadzór nad pracą Sekcji Inteligentnych Sieci Smart Grids,
  • wspieranie rozwoju parków technologicznych i klasterów ICT.

 

Prelekcje