speaker-info

Jarosław Gracel

Członek Zarządu Operacyjnego Dyrektor ds. Marketingu i Relacji, ASTOR

Absolwent Automatyki i Robotyki specjalność „Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania Produkcją” w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. W ASTOR był odpowiedzialny za techniczne aspekty wdrażania systemów zarządzania produkcją klasy MES (Manufacturing Execution Systems), analizę ekonomiczną inwestycji w automatyzację i systemy zarządzania produkcją. Pomagał budować koncepcje systemów zarządzania i automatycznego sterowania produkcją m.in. dla ArcelorMittal Poland, Nestle Polska, Cereal Partners Poland Pacific-Toruń, Koksowni Przyjaźń, IKEA Industry, LOTOS Asfalt, LotteWedel. Był pomysłodawcą oraz pierwszym redaktorem naczelnym pisma dla firm produkcyjnych – „Biznes i Produkcja”. Odpowiadał także za budowę działu consultingu firmy. Aktualnie jest członkiem zarządu operacyjnego grupy ASTOR, odpowiedzialnym za marketing i zarządzanie relacjami z klientami. Jest ekspertem w zakresie analizy efektywności ekonomicznej inwestycji w systemy automatyki, w systemy IT w obszarze zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw, robotyzacji procesów przemysłowych. Dodatkowo na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prowadzi badania w zakresie wpływu automatyzacji procesów na budowanie strategicznej przewagi firm produkcyjnych oraz integracji przemysłowych systemów informatycznych i automatyki. Jest autorem pierwszych artykułów dotyczących automatyzacji procesów produkcyjnych na blogu Harvard Business Review Polska – http://blogi.hbrp.pl/blog-biznesowy/author/jgracel/. Posiada także międzynarodowe kwalifikacje w dziedzinie zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem PRINCE2® Certified Practitioner. Posiada dyplom „Professional Diploma in Marketing” brytyjskiego instytutu „The Chartered Institute of Marketing”.

Prelekcje