speaker-info

dr inż. Przemysław Oborski

Koordynator Platformy Przemysłu 4.0 Politechniki Warszawskiej

Twórca i lider Platformy Przemysłu 4.0 Politechniki Warszawskiej. Ekspert w zakresie integracji informatycznej systemów produkcyjnych, innowacyjnych metod organizacji produkcji, transferu technologii, organizacji i zarządzania projektami badawczymi w tym również projektami międzynarodowymi. Doktor nauk technicznych w zakresie budowy systemów produkcyjnych. Praca dyplomowa magisterska dotycząca zagadnienia spiekania proszków metalowych promieniami lasera wykonana na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii. Doktorat z wyróżnieniem uzyskany na Politechnice Warszawskiej – w ramach badań opracowano i wykonano wieloagentowy system sterowania wytwarzaniem. Ukończenie Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Jakością. Twórca Polsko-Szwedzkiego Centrum Kompetencji utworzonego w ramach projektu Visby w 1999 roku. W latach 1999-2001 wdrażał w zakładzie SCANIA Słupsk pierwszy w Polsce system organizacji bazujący na Lean Manufacturing. Dyrektor i właściciel firmy doradczej PRO Consulting. W latach 2004-2011 zastępca dyrektora Instytutu Technologii Maszyn PW ds. Naukowych. Obecnie jest koordynatorem strategicznego projektu Politechniki Warszawskiej – Kampus Nowych Technologii, w ramach którego budowane jest Mazowieckie Centrum Przemysłu 4.0. Zrealizował ponad 70 projektów doradczych biznesowych i badawczo-rozwojowych, autor 30-tu publikacji naukowych.

Prelekcje