Co potrafi Przemysłowy Internet Rzeczy?

 

Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) poprawia i usprawnia operacje realizowane w zakładzie produkcyjnym przez lepszą komunikację, efektywne zarządzanie sprzętem, monitoring produkcji oraz sprawniejsze i szybsze relacje z klientami.

Technologia zwana w branży przemysłowej Przemysłowym Internetem Rzeczy (IIoT) jest obecnie bardzo modnym i często poruszanym tematem, który wydaje się być obecny wszędzie. Podobnie jak Internet Rzeczy (IoT), w zastosowaniach przemysłowych IIoT łączy urządzenia i ludzi oraz umożliwia sprawne zbieranie i udostępnianie wielkich ilości danych. Przemysłowy Internet Rzeczy pozwala na wykorzystywanie bardziej inteligentnych i autonomicznych maszyn oraz umożliwia tym maszynom wzajemną komunikację, bez udziału ludzi.

Niestety wiele osób z branży przemysłowej i nie tylko nie słyszało do tej pory o IIoT w ogóle lub tylko pobieżne informacje. Większość ludzi nie wie, co potrafi ta nowa technologia, poza umożliwianiem pracy inteligentnych urządzeń oraz zbieraniem i udostępnianiem danych. W tym artykule opisano dziewięć dodatkowych korzyści wynikających z Przemysłowego Internetu Rzeczy.

1. Monitoring produkcji w czasie rzeczywistym

Ponieważ IIoT łączy inteligentne maszyny, ich sterowniki i czujniki oraz umożliwia zbieranie i udostępnianie pozyskiwanych przez nie dużych ilości danych, obecnie możliwe jest monitorowanie w czasie rzeczywistym praktycznie całego procesu produkcji w zakładzie. Pozwala to na błyskawiczne reagowanie na zakłócenia w tym procesie, pomaga w eliminowaniu marnotrawienia czasu i materiałów oraz przyczynia się do zmniejszenia zapasów produkcji w toku. Zaplanowana produkcja może być porównywana z faktyczną w czasie rzeczywistym, a ponadto możliwe jest prowadzenie inwentaryzacji produkcji podczas jej trwania. Technologia IIoT umożliwia realizację produkcji na czas oraz jej synchronizację z inwentarzem produkcji i zapasami surowców.

2. Zdalne zarządzanie sprzętem

Umożliwione przez IIoT połączenia maszyn w sieci transmisji danych pozwalają na zdalne zarządzanie sprzętem. Pracownik fabryki ma możliwość zarządzania lub monitorowania sprzętem z dowolnego miejsca, nie musi więc zawsze fizycznie udawać się do urządzenia wymagającego konserwacji. Inteligentne czujniki zainstalowane na maszynach mogą być wykorzystane do lepszego monitorowania i rozumienia tego, co obecnie dzieje się ze sprzętem. Mogą być ustanowione odpowiednie zautomatyzowane procedury proaktywnego zarządzania sprzętem, oszczędzania energii oraz zmniejszania ogólnych kosztów operacyjnych.

3. Bardziej efektywne utrzymanie ruchu

IIoT umożliwia łatwe wdrożenie alarmów z systemu utrzymania ruchu opartego na stanie technicznym sprzętu (condition-based maintenance). Przemysłowy Internet Rzeczy jest kluczową technologią i narzędziem pozwalającym na wdrożenie utrzymania ruchu zorientowanego na niezawodność (reliability-centered maintenance) oraz wykorzystanie wzorców uczenia maszynowego do wspierania konserwacji prognozowanej (predictive maintenance). To przyczynia się do zwiększenia wydajności produkcji, skrócenia czasu przestojów, zwiększenia dyspozycyjności maszyn oraz uzyskania większego zwrotu z zainwestowanego kapitału, dzięki lepszemu wykorzystaniu i większej wydajności maszyn.

4. Lepsza identyfikacja produktów oraz komunikacja danych inwentaryzacyjnych

Kody kreskowe znajdują się teraz niemal na wszystkim, zaś metoda identyfikacji radiowej (RFID – radio-frequency identification) zaczyna obecnie w coraz większym stopniu wypierać kody kreskowe ze względu na jej większą elastyczność i łatwość implementacji. W połączeniu z GPS technologia RFID daje większe możliwości, jednak zbieranie i udostępnianie danych może być nadal problemem. Przemysłowy Internet Rzeczy umożliwia łączenie systemów kodów kreskowych z systemami RFID oraz eliminuje wiele nieodłącznych problemów komunikacyjnych, umożliwiając tym systemom zbieranie i udostępnianie wielkich ilości danych dotyczących produktów, materiałów, realizowanych procesów, lokalizacji i przemieszczania. W efekcie możliwe jest bardziej efektywne zarządzanie procesami i maszynami w czasie rzeczywistym.

5. Ciągłe ulepszanie zarządzania produkcją za pomocą analizy danych

Lean Manufacturing, Six Sigma oraz inne wzorce ciągłego ulepszania zarządzania produkcją wymagają dostępności dużej ilości danych. Dlatego też Przemysłowy Internet Rzeczy ma tak duże znaczenie. Technologia ta i jej narzędzia są niezwykle pomocne w efektywnym agregowaniu danych dotyczących produktów, procesów itd. oraz dostarczaniu tych danych właściwym narzędziom, ludziom i we właściwe miejsca w celu dokonania ich analizy. To właśnie takich narzędzi i technologii potrzebują ludzie odpowiedzialni za ciągłe ulepszanie obsługiwanych przez nich procesów do identyfikacji problemów, znajdowania ich głównych przyczyn, wdrażania ulepszeń oraz ich sprawdzania w praktyce.

6. Realizacja autonomicznego transportu wewnętrznego materiałów

Sieci transmisji danych IIoT potrafią połączyć prawie wszystko, w tym również sprzęt do transportu wewnętrznego materiałów, taki jak wózki samojezdne (AGV – automated guided vehicles) i automatyczne systemy składowania i pobierania (ASRS – automated storage and retrieval systems). Dzięki takim rozwiązaniom linia produkcyjna może automatycznie wezwać wózek samojezdny, aby odebrał gotowe produkty lub przywiózł materiały. Natomiast wózek samojezdny może wezwać system ASRS, aby umieścił niektóre produkty w magazynie, zaś system obsługi linii produkcyjnej może wezwać system ASRS, aby przysłał więcej surowców, co z kolei powoduje wezwanie wózka samojezdnego. Wszystkie te operacje mogą być realizowane autonomicznie, dzięki wzajemnej komunikacji urządzeń i modułów na linii, wózka i systemu ASRS w czasie rzeczywistym.

7. Ulepszona komunikacja z dostawcami

Rozwiązania IIoT umożliwiają również efektywne komunikowanie się z dostawcami poprzez dostarczanie im niezbędnych informacji operacyjnych w celu zdalnej obsługi i optymalizacji procesów. Komunikacja z dostawcami oparta na IIoT może być rozszerzona o informacje dotyczące wielkości produkcji, stanów magazynowych, zapasów produkcji w toku i zapasów materiałów. Wszystko to ma na celu wspieranie dostaw z magazynu na czas, programów zarządzania stanami magazynowymi przez dostawców oraz lepszego zarządzania zapasami i materiałami.

8. Lepsze relacje z klientami

Przemysłowy Internet Rzeczy może zapewnić klientom firmy produkcyjnej wielokanałowy podgląd stanów magazynowych gotowych już towarów. Umożliwia to producentowi zmniejszanie stanów magazynowych, obniżanie kosztów transportu, magazynowania i dystrybucji oraz lepszą obsługę klienta końcowego. IIoT pomaga pracownikom działów produkcji i dystrybucji w dostawie właściwych produktów na określone miejsca w ustalonym czasie, co sprawia, że klienci są zadowoleni.

9. Usprawnienie procedur decyzyjnych w obszarze zarządzania

W środowisku, w którym panuje bardzo duża konkurencja, personel kierowniczy musi otrzymywać w czasie rzeczywistym informacje, na podstawie których podejmuje decyzje mogące mieć znaczny wpływ na zyski i straty swojej firmy. Przemysłowy Internet Rzeczy umożliwia personelowi kierowniczemu otrzymywanie właściwych informacji, tak aby na bieżąco wiedział on, co dzieje się na hali fabrycznej. Dzięki temu kierownictwo firmy produkcyjnej może więc podejmować odpowiednie decyzje, konieczne dla lepszego zarządzania ogólnymi kosztami operacyjnymi i zwiększania dochodów firmy.

Przemysłowy Internet Rzeczy potrafi o wiele więcej, niż sądziła do tej pory większość osób. Łączy urządzenia i ludzi, umożliwia sprawne zbieranie i udostępnianie wielkich ilości danych oraz pozwala na wykorzystanie i integrowanie bardziej inteligentnych oraz autonomicznych maszyn. IIoT jest świetnym narzędziem, które umożliwia producentom poprawę efektywności wielu różnych operacji. Warto zatem zastanowić się nad praktycznymi możliwościami jego wykorzystania w firmie czy przedsiębiorstwie i po prostu zacząć działać.


John Clemons jest dyrektorem ds. produkcyjnej technologii informatycznej w firmie Maverick Technologies.