MPiT oraz Opel Poland na rzecz propagowania wiedzy o przemyśle 4.0

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Opel Manufacturing Poland w Gliwicach należące do Groupe PSA podpisały List Intencyjny o współpracy w propagowaniu wiedzy w obszarze cyfryzacji przemysłu. List to kolejny krok w kierunku kooperacji w tym obszarze.

„Kolejne przedsiębiorstwo dołącza do grona podmiotów współpracujących z polskim rządem na rzecz propagowania wiedzy o przemyśle 4.0. Dzięki zaangażowaniu Opel Manufacturing Poland możliwe będzie rozszerzenie prowadzonych przez rząd działań edukacyjnych, których celem jest wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. Firma nie tylko chce wspierać nas w propagowaniu wiedzy technicznej, ale też w promowaniu Polski wśród międzynarodowych inwestorów” – mówiła Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości 
i technologii.

List potwierdzający formalną współpracę w zakresie propagowania wiedzy w obszarze przemysłu 4.0 podpisała  minister Jadwiga Emilewicz oraz Andrzej Korpak, dyrektor generalny Opel Manufacturing Poland w Gliwicach.

„Współpraca z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, a także Politechniką Śląską i Śląskim Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, jest dla nas bardzo ważnym i cennym aspektem funkcjonowania, a także naturalną konsekwencją prowadzonej od lat działalności produkcyjnej i badawczej. Jesteśmy gotowi pełnić aktywną rolę w ramach Platformy Przemysłu Przyszłości i promować wśród przedsiębiorców zintegrowane rozwiązania technologiczne, 
a także wspierać ich we wdrażaniu systemów opartych na koncepcji Przemysłu 4.0.” – powiedział Andrzej Korpak, dyrektor generalny Opel Manufacturing Poland.

Przedsiębiorstwo Opel Manufacturing Poland posiada w Polsce dwa zakłady produkcyjne: samochodów osobowych w Gliwicach oraz jednostek napędowych w Tychach, prowadzi też działalność w obszarach centrów eksperckich, w tym w obszarach inżynierii i IT.

Na przestrzeni lat przedsiębiorstwo zbudowało bazę kompetencyjną, umożliwiającą pełne zaangażowanie we współpracę z instytutami badawczymi na rzecz rozwoju rozwiązań Przemysłu 4.0, a także wspieranie przedsiębiorców w integracji systemów opartych na filozofii i koncepcji Przemysłu 4.0. Co równie ważne, firma mogła podjąć się odpowiedzialnego zadania propagowania i nauczania nowoczesnej wiedzy technicznej na wszystkich szczeblach edukacji, a w szczególności w realizacji dualnego systemu kształcenia w szkolnictwie technicznym. Włączenie się w działania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz poprawy wydajności i międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki wzmacniają zaangażowanie fabryki w projekty o charakterze CSR.

Wcześniej umowy dotyczące współpracy MPiT podpisało m.in. z ABB w Polsce, GE, Siemens i Bosch.


Źródło: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/mpit-oraz-opel-poland-na-rzecz-propagowania-wiedzy-o-przemysle-40?fbclid=IwAR1LRSReM_nHvRCkk4Jh513w58hfrfLRx2Zm989gPmY0OYDvMtFMA-2GexA