Digital or Dead: abas przedstawia wyniki ankiety dot. dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw

abas przedstawia wyniki ankiety w zakresie cyfryzacji, w której wzięło udział 266  przedsiębiorstw średniej wielkości. Okazuje się, że firmy wciąż nie wykorzystują w pełni potencjału cyfrowej transformacji, rezygnując tym samym z możliwości zdobycia czy utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Od początku 2019 r. w ramach kampanii „Digital or Dead” 266 niemieckich przedsiębiorstw średniej wielkości wzięło udział w teście w zakresie cyfryzacji. Ankieta została opracowana przez producenta oprogramowania ERP abas we współpracy z techniczną uczelnią wyższą TU Mittelhessen.

22 pytania, analiza konkurencji i lista zalecanych działań

Menedżerowie, którzy udzielili odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, uzyskali ocenę dojrzałości cyfrowej swoich przedsiębiorstw wraz z listą zalecanych działań, mających na celu usprawnienie procesu. Co ciekawe, respondenci otrzymali analizę porównawczą swojej firmy na tle konkurencji.

Kluczowe procesy biznesowe w centrum uwagi

Test skupiał się nie tyle na poziomie innowacyjności czy ekstremalnej automatyzacji, ile na tym, w jakim stopniu centralne procesy biznesowe przedsiębiorstwa są realizowane przy użyciu znanych technologii cyfrowych. Odpowiedzi udzielone przez przedstawicieli 266 przedsiębiorstw pozwalają wyciągnąć wnioski na temat stopnia cyfryzacji firm średniej wielkości.

Niewykorzystany potencjał

Nie ma wątpliwości, że przedsiębiorstwa w małym jeszcze stopniu wykorzystują potencjał drzemiący w optymalizacji cyfrowej. Można to przykładowo zaobserwować w obszarze monitorowania maszyn i instalacji oraz wykorzystywania sztucznej inteligencji w konserwacji predykcyjnej. Podobnie wygląda kwestia stosowania narzędzi dźwiękowych i wizyjnych, np. systemów Pick-by-Light i używania technologii RFID do rejestrowania towarów wydawanych z magazynu. W tych trzech dziedzinach, średni stopień dojrzałości wynosi zaledwie 1,13–1,26. Jak należy rozumieć te wartości? W ramach testu uczestnicy określili, w jakim stopniu podana technologia jest używana w ich firmie: wcale (1,0), w niewielkim stopniu (2,0), w znacznym stopniu (3,0) lub w maksymalnym zakresie (4,0).

Uzyskane wyniki jednoznacznie pokazują, że możliwości jakie daje cyfryzacja nie są jeszcze w pełni wykorzystywane w obszarze logistyki wydań towarów ani w ramach monitorowania maszyn i instalacji. Cyfryzacja mogłaby usprawnić proces wydawania towaru z magazynu, poprzez skrócenia czasu dostawy, podniesienie efektywności, a w konsekwencji zwiększenie zadowolenia klientów. Jak się okazuje, firmy stosunkowo rzadko wykorzystują w potencjał cyfryzacji, który przy użyciu odpowiednich narzędzi jest stosunkowo łatwy do osiągnięcia.

Zaopatrzenie ma się lepiej. System ERP mocnym filarem

Ankietowane firmy są nieco bardziej postępowe w obszarze zaopatrzenia. W wielu z nich, o wyznaczanie zapotrzebowania w dziale zaopatrzenia dba system ERP, a odpowiednie propozycje wygenerowane przez oprogramowanie są sprawdzane przez dyspozytorów lub specjalistów ds. zakupów. Wyniki badania w tych dziedzinach to odpowiednio 2,74 i 2,65.

Zastosowanie takich rozwiązań pozwala skutecznie radzić sobie z wąskimi gardłami w zakresie dostaw. Na czele znajduje się jednak wysyłanie faktur wychodzących przez Internet — ankietowani uzyskali tu wynik 2,84, który okazał się najwyższym poziomem w teście i pozwala stwierdzić, że w wielu przedsiębiorstwach wykorzystuje się takie rozwiązanie przynajmniej w znacznym stopniu. Przesyłanie faktur wychodzących za pomocą narzędzi EDI uzyskało natomiast 1,68 punktu, więc jego stosowanie jest znikome. Taki sam wynik osiągnęło wczytywanie faktur przychodzących za pomocą rozwiązania Smart Transfer lub EDI, zatem w dalszym ciągu, wśród przedsiębiorstw średniej wielkości, nie jest to preferowana i ugruntowana praktyka.

Mocne i rozwojowe obszary

W całym badaniu dotyczącym cyfryzacji na czele znalazły się takie obszary jak zaopatrzenie, logistyka przyjęć towarów oraz marketing i sprzedaż. Z ankiety wynika również, że obszarami zaniedbywanymi podczas transformacji cyfrowej są logistyka wydań towarów, monitorowanie maszyn i instalacji a przede wszystkim obsługa klienta. Są to obszary, które przy odpowiedniej optymalizacji mogą pomóc w zdobyciu kluczowej przewagi nad konkurencją.

W ramach kampanii informacyjnej „Digital or Dead” firmy abas 266 przedsiębiorstw odpowiedziało na 22 pytania dotyczące zaopatrzenia, monitorowania maszyn i instalacji, opracowywania produktów, logistyki przyjęć towarów, produkcji, marketingu i sprzedaży, logistyki wydań towarów oraz obsługi klienta. Wśród uczestników testu w zakresie cyfryzacji znalazły się przede wszystkimi małe i średnie firmy — tylko 15% uczestniczących w badaniu przedsiębiorstw zatrudnia ponad 500 pracowników. Z okazji do oceny stopnia dojrzałości cyfrowej skorzystały zwłaszcza przedsiębiorstwa z branży metalurgicznej, sektora budowy maszyn i instalacji oraz handlu.

Test w zakresie cyfryzacji można w dalszym ciągu przeprowadzić bezpłatnie tutaj.

Cyfryzacja tematem najważniejszych branżowych konferencji w Polsce.

abas Business Solutions Poland, jeden z czołowych dostawców oprogramowania klasy ERP, specjalista w dziedzinie cyfryzacji, został Złotym Partnerem Konferencji Digital Manufacturing, 5 marca 2020 we Wrocławiu, pierwszej takiej konferencji w Polsce poświęconej wyłącznie roli IT w procesie produkcji.

Podczas konferencji, w roli prelegenta wystąpi dr Paweł Kużdowicz, MBA, Członek Zarządu abas Business Solutions Poland Sp. z o.o., który w swojej prelekcji (pt. “Jak uniknąć turbulencji w procesie transformacji cyfrowej w przemyśle?” godz. 11:30 – 11:50) opowie o tym, co niesie za sobą digitalizacja, o kierunku ewolucji informatycznego wspomagania procesów zarządzania organizacji i warunkach koniecznych do osiągnięcia biznesowego sukcesu w erze cyfryzacji.

W panelu dyskusyjnym „Produkcja w erze cyfrowej: wyzwania i szanse dla polskich producentów”, który odbędzie się o 13:30 – 14:10, zabierze głos Bernard Hajduk, Sales Executive w abas Business Solutions Poland Sp. z o.o.

abas Business Solutions Poland w roli prelegenta wystąpi również 7 kwietnia 2020 na Konferencji Przemysł 4.0 skierowanej do producentów, którzy myślą o przyszłości wychodząc poza budowanie doskonałych produktów.


abas Business Solutions Poland