Zoptymalizowanie pracy na manualnych stacjach roboczych w zdigitalizowanym środowisku

Podczas panelu inżynierskiego

|Godz. 15:45 – 16:00|

Jak zwiększyć produktywność manualnych stacji roboczych (do np. montażu produktów elektrycznych i komponentów) i zoptymalizować je pod kątem ergonomii poprzez szkolenie pracowników w zakresie oprogramowania wspieranego przez inteligentną intralogistykę, które zredukuje problemy związane z jakością jako efektem ubocznym procesu produkcyjnego bez konieczności zatrudniania nowych pracowników w firmie.

Prezentacja zostanie przedstawiona w języku angielskim.

 

PRELEGENT

Timo Bednarek
Business Unit Manager
ELABO