Wykorzystanie algorytmów process mining do wzrostu wydajności produkcji

Process mining to zestaw nowych narzędzi umożliwiających o wiele sprawniejszą analizę i poprawę wydajności procesów wewnątrz firmy. Algorytmy AI umożliwiają automatyczne wykrycie procesu i budowę jego diagramu. Pozwala to na łatwe wykrycie wąskich gardeł, niepotrzebnych kroków oraz zestawienie zakładanego schematu procesu z jego faktyczną realizacją. Podczas prezentacji przedstawione zostaną przykłady zastosowania tej technologii.