speaker-info

Tomasz Schulz

Członek grupy roboczej poświęconej architekturze referencyjnej i standaryzacji w ramach platformy Przemysł 4.0

Thomas Schulz zdobył magistra inżyniera w zakresie Technologii Inżynieryjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie rozwiązań opartych na oprogramowaniu oraz platform serwisowych dla produkcji połączonej. Celem niniejszej pracy jest stopniowe wdrożenie „Przemysłu 4.0” w produkcji oraz przemyśle przetwórczym. Od roku 2013 Thomas Schulz jest członkiem grupy roboczej poświęconej architekturze referencyjnej oraz standaryzacji platformy „Przemysł 4.0” – inicjatywa strategiczna Republiki Federalnej Niemiec oraz strategia zaawansowanych technologii. Jako członek zespołu autorów Thomas Schulz brał czynny udział w pracach nad Strategią Wdrożenia „Przemysłu 4.0” – Raport opisujący wyniki Platformy „Przemysł 4.0” oraz normę DIN SPEC 91345:2016-04: Model Architektury referencyjnej „Przemysł 4.0” (RAMI 4.0). Obecnie pracuje w firmie GE (General Electric) w sekcji cyfrowej i odpowiada za współpracę z partnerami biznesowymi GE na terenie Europy Środkowej i Wschodniej.

Prelekcje