speaker-info

Radosław Cieślak

Executive Manager ds. Rozwiązań dla Przemysłu na Rynku Polskim, Autodesk Inc.

Wspiera przedsiębiorstwa w procesach zmiany i integracji procesów wewnętrznych firmy z procesami konstrukcyjnymi i technologicznymi. Zajmuje się zagadnieniami wdrożeń nowoczesnych systemów CAD/CAM/CAE/PLM.
Ma tytuł doktora nauk technicznych uzyskany na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Robotyki. Studiował na wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej i na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
W latach 90. uczestniczył w projekcie rozwoju logistyki w Polsce. W ramach projektu odbywał staże na uniwersytetach Chalmers w Szwecji, Delft w Holandii i Karls Ruhe w Niemczech. Brał udział w wielu projektach badawczo-rozwojowych w zakresie robotyki, konstrukcji i eksploatacji maszyn.
Z ramienia Autodesk zajmował się wprowadzaniem wiedzy o nowoczesnych technikach zarządzania projektami technologicznymi na uczelniach technicznych w regionie EMEA Emerging Countries (Polska,CHS, CIS, Middle East & Africa).

Prelekcje