speaker-info

Produkt Roku „Inżynieria & Utrzymanie Ruchu”

Konkurs „Produkt Roku” magazynu Inżynieria & Utrzymanie Ruchu to dla firm doskonała szansa na to, by zostać zauważonym na rynku, a także w wyjątkowy sposób zaprezentować swoje nowe produkty.

Sukces koncepcji marketingowej naszego Konkursu bierze się z jego unikalności oraz użyteczności. W przypadku firm weryfikuje on produkt na tle jego bezpośredniej konkurencji, a w momencie zwycięstwa istotnie wpływa na jego postrzeganie i co za tym idzie na potencjalny wzrost sprzedaży. Natomiast w przypadku klientów, pomaga oraz warunkuje podjęcie decyzji zakupu – daje gwarancję wyboru produktu dobrego, sprawdzonego i innowacyjnego.

Nagroda „Produkt Roku” to obiektywna i wiarygodna rekomendacja. Oprócz eksperckiego jury, to również sami klienci nagradzają produkty za ich innowacyjność, przydatność zastosowania, łatwość w użyciu oraz potencjalne zyski ekonomiczne i pozaekonomiczne związane z ich zastosowaniem, tym samym dając im najlepsze referencje na rynku i tym samym budując prestiż wśród kontrahentów.

Firmy zgłaszają swoje nowe produkty, które są oceniane wieloetapowo w wybranych kategoriach – przez jury wywodzące się z kręgów naukowych, czytelników magazynu Inżynieria & Utrzymanie Ruchu, portalu www.utrzymanieruchu.pl i faktycznych użytkowników poszczególnych produktów.

Etapy Konkursu:

  • Etap 1 – Przyjmowanie zgłoszeń produktów
  • Etap 2 – Ocena jury
  • Etap 3 – Głosowanie czytelników
  • Etap 4 – Ogłoszenie wyników

Główne korzyści związane z udziałem w Konkursie:

  • Możliwość posługiwania się tytułem „Produkt Roku” oraz wykorzystywanie go w celach marketingowych.
  • Promocja zgłoszonych produktów oraz zwycięzców na stronie www.utrzymanieruchu.pl oraz na łamach magazynu Inżynieria & Utrzymanie Ruchu w specjalnych sekcjach poświęconych Konkursowi.
  • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku na rynku, a także budowanie zaufania do marki ze strony kontrahentów firm.
  • Zobacz również: Lista laureatów z poprzednich lat
  • Zobacz również: Regulamin i zasady Konkursu Produkt Roku 2018

Ceremonia