speaker-info

Marcin Plewa

Kierownik Działu Badań i Rozwoju, Lean-Tech sp. z o.o.

Dr inż. Marcin Plewa. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Tematyka prowadzonych badań naukowych oraz prac rozwojowych obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem, wdrażaniem oraz analizą złożonych systemów logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wspierających procesy zbiórki w zakresie projektowania i optymalizacji rejonów obsługi. Zainteresowania naukowe obejmują również zagadnienia związane z modelowaniem niezawodności obiektów technicznych, a także wykorzystaniem metod symulacji komputerowej w procesach analizy i optymalizacji systemów logistycznych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych obejmujących wspomniane obszary. Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych oraz przemysłowych. W przedsiębiorstwie Lean-Tech kieruje realizacją projektów badawczo-rozwojowych.

Prelekcje