speaker-info

Maciej Bazyl

Pracownik naukowy, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Ekspert w zakresie Przemysłu 4.0, szczupłych i zwinnych technik wytwarzania oraz doskonałości operacyjnej, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w konsultingu strategicznym oraz jako przedstawiciel świata nauki. W ramach swojej pracy zawodowej zrealizował ponad 30 projektów, których większość dotyczyła branż produkcyjnej, przemysłu wydobywczego bądź energetyki. Jako przedstawiciel Politechniki Warszawskiej prowadzi badania w zakresie wpływu Czwartej Rewolucji Przemysłowej na modele biznesowe firm produkcyjnych.

Prelekcje