speaker-info

Krzysztof Walas

Adiunkt Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika Poznańska

Adiunkt w Instytucie Automatyki i Inżynierii Informatycznej (IAiII), Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. Jest absolwentem kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. W trakcie studiów jeden semestr spędził, w ramach programu Socrates-Erasmus, na Universidad Politecnica de Cartagena (Hiszpania). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2012 w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, specjalność Robotyka. Od 2007 roku pracował jako asystent, a od października 2012 pracuje jako adiunkt w IAiII Politechniki Poznańskiej. Od 01.08.2014 do 30.09.2015 odbywał staż podoktorski na University of Birmingham, Wydział Informatyki, Laboratorium Robotów Inteligentnych, udział w projekcie PaCMan finansowanym z 7 Programu Ramowego.
Jego zainteresowania naukowe to roboty krocząca oraz percepcja otoczenia robotów pozwalająca na interakcję z otoczeniem w oparciu o prawa fizyki – rozpoznawanie materiałów oraz modelowanie ich właściwości. Jest autorem lub współautorem 32 publikacji. W latach 2011-13 był kierownikiem grantu Preludium finansowanego przez NCN. W bieżącym roku został lauretatem VII edycji konkursu Lider organizowanego przez NCBiR (3 lokata na liście rankingowej) i przez najbliższe 3 lata będzie kierownikiem projektu dotyczącego manipulacji obiektów elastycznych. Był przewodniczącym komitetu organizacyjnego – 1st International Workshop on Perception for Mobile Robots Autonomy – PEMRA 2012 oraz współorganizatorem UoB Highly Occluded Object Challenge (UoB-HOOC), w ramach 1st International Workshop on Recovering 6D Object Pose odbywającego się podczas ICCV 2015, Santiago, Chile. W kolejnym roku był jednym z przewodniczących 2nd International Workshop on Recovering 6D Object Pose odbywającego się podczas ECCV 2016, Amsterdam, Holandia. Od 2009 roku członek IEEE Robotics and Automation Society. Jest także narodowym koordynatorem euRobotics Week oraz uczestnikiem dwóch grup tematycznych w ramach euRobotics. W swojej karierze prowadził także prelekcje dla dzieci i młodzieży podczas takich imprez jak Cyberbot – Festiwal Robotyki, Festiwal Nauki i Sztuki, Europejski Tydzień Robotyki oraz jako zaproszony gość w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Prelekcje