speaker-info

Krzysztof Banaś

Account Manager, StatSoft Polska

Absolwent Elektroniki na  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1994 roku zajmuje się rozwiązaniami podnoszącymi jakość i zwiększającymi efektywności produkcji, w szczególności  systemami wykorzystującymi automatyczną identyfikację, gromadzenie i analizę danych. W StatSoft Polska specjalizuje się w doborze rozwiązań dla klientów z sektora przemysłowego.

Prelekcje