speaker-info

Jarosław Panasiuk

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Dr inż. Jarosław Panasiuk jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, którą ukończył w roku 1999 na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa. W roku 2004 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w specjalności mechanika. W roku 2007 ukończył studia MBA w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie pracuje na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa WAT i zajmuje się zagadnieniami związanymi z robotyzacją produkcji, modelowaniem i projektowaniem układów robotyki oraz zagadnieniami dotyczącymi systemów wizyjnych i systemów automatyki budynkowej i sieci neuronowych. Jest pomysłodawcą i jednym z współtwórców największego w Polsce laboratoriów robotyki przemysłowej, które to laboratorium powstało na Wojskowej Akademii Technicznej w ramach projektu unijnego Infrastruktura i Środowisko. Laboratorium wyposażone jest w pełni funkcjonalne stanowiska przemysłowe z piętnastoma robotami firm ABB, FANUC, KUKA i MITSUBISHI i umożliwiające nauczanie zagadnień z zakresu robotyzacji i automatyzacji produkcji. Jarosław Panasiuk jest współautorem wielu prac badawczych realizowanych na potrzeby wojska oraz wielu artykułów zarówno prezentowanych na konferencjach jak i zamieszczonych w literaturze naukowej oraz prasie branżowej z zakresu automatyzacji i robotyzacji produkcji. Zainteresowania naukowe i badania dr. inż. Jarosława Panasiuka skupiają się wokół tematyki programowania robotów i robotyzacji produkcji oraz systemów wizyjnych jak również innowacyjnych rozwiązań z zakresu automatyki budynkowej, sztucznej inteligencji i broni przeciwlotniczej.

Prelekcje