speaker-info

Dariusz Downer

Koordynator projektu Industry 4.0 w Fabryce Układów Hamulcowych Robert Bosch w Mirkowie k/ Wrocławia

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki, kierunek Automatyka i Robotyka.

Od 1999 zatrudniony w Fabryce Układów Hamulcowych spółki Robert Bosch. Odpowiedzialny za infrastrukturę i bezpieczeństwo IT, kierował wdrożeniami systemów ERP. Od ponad 2 lat pełni rolę koordynatora projektu Industry 4.0. w Fabryce. W ramach centralnej organizacji zajmuje się realizacją wizji fabryki przyszłości z cyfrowo połączonymi strumieni wartości oraz zapewnieniem bezpieczeństwa IT w obszarze produkcji.

Prelekcje