speaker-info

Bohdan Szafrański, Moderator

Dziennikarz czasopisma Control Engineering i Inżynieria & Utrzymanie Ruchu

Od początku lat 90. związany z branżą informatyczną i nowymi technologiami. Ukończył studia podyplomowe z zakresu informatyki i telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej. Publicysta, dziennikarz. Od wielu lat prowadzi seminaria i publikuje m.in. w prasie specjalistycznej skierowanej do odbiorców z branży automatyki przemysłowej i rynku ITC oraz wykorzystania nowych technologii w branży finansowej.

Prelekcje