speaker-info

Agnieszka Korzeniewska

Redaktor naczelna, Inżynieria i Utrzymanie Ruchu

Agnieszka Korzeniewska – redaktor naczelna magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Z branżą wydawniczą związana jest od 17 lat, w tym od 12 lat – z redakcjami czasopism technicznych, gdzie najpierw pełniła funkcję sekretarza redakcji, a następnie redaktor naczelnej. Z sukcesem prowadziła różnorodne projekty wydawnicze adresowane do inżynierów. W Wydawnictwie Trade Media International zatrudniona jest od 2014 r.

Prelekcje