speaker-info

Stuczna Inteligencja Agenda Panelu

15:25 - 16:45

Panel ten skupi się na najnowszej koncepcji sztucznej inteligencji (AI) w przemyśle, lepiej znanej jako „Industrial Artificial Intelligence”.

Istnieje kilka powodów ostatniej popularności AI w przemyśle:
– tańsze czujniki i zautomatyzowany proces pozyskiwania danych;
– większa moc obliczeniowa komputerów umożliwiająca wykonywanie bardziej złożonych zadań z większą szybkością przy niższych kosztach;
– szybsza infrastruktura połączeń i bardziej dostępne usługi w chmurze do zarządzania danymi i outsourcingu mocy obliczeniowej.

Jednak sama technologia nigdy nie tworzy żadnej wartości biznesowej, jeśli problemy w przemyśle nie są dobrze zbadane. Prelegenci z tego panelu przedyskutują wyzwania IAI, w szczególności kwestie związane z akwizycją dużych zbiorów danych oraz analizą i transformacją nieprzetworzonych danych z inteligentnymi prognozami w celu szybkiego podejmowania decyzji w kontekście produkcji itp.

Agenda